8 Grundbultar

Tänk dig att du känner dig stark, insiktsfull och nöjd med livet. Du har tid att umgås med både familj och vänner, och när andra däckar i sin tredje förkylning på rad så fortsätter du vara frisk och pigg. Du har helt enkelt fått en bra balans mellan de olika bitarna i ditt liv.

Efter att ha arbetat med människors utveckling i mer än 15 år så har jag kokat ner erfarenheterna till åtta områden som vi bör ha koll på för att både kunna må bra, prestera bra och se till att det är ett långsiktigt hållbart tillstånd.

Nyckeln är att förstå skillnaden mellan det som idag har blivit ett normalt beteende hos människan och vad som egentligen är naturligt för oss. Genom att förstå våra förutsättningar kan vi se vilka justeringar som behövs göras i vår vardag. Det ökar våra möjligheter att leva ett liv där vi både kan må och prestera bra.

Under kvällen kommer du bland annat få testa…

  • Din balans och kopplingen mellan fötter och hjärna
  • Koordinationen i både kroppen och hjärnan
  • Hur du kan använda andningen för att byta tillstånd
  • Tankens kraft och hur den påverkar resultatet av dina handlingar

Välkommen till en helkväll som handlar om vad som är naturligt för oss människor, med de åtta områdena som bas!

Beställ föreläsningen till företaget, föreningen eller gänget genom att kontakta mig!