För Teamet

Idag är det ingen lätt sak för en ledare att ha koll på att alla mår bra på jobbet, ändå är det företagets ansvar att jobba med den psykosociala arbetsmiljön. Enklaste sättet att få hållbara medarbetare är att var och en tar ansvar för att flagga för sina behov, och att vara lyhörd för att det kan variera mellan olika personer och över tid. Målet är att alla ska kunna sätta fingret på vad de kan göra för att bidra till sitt eget och varandras välmående.

Genom att utbilda alla medarbetare i hur kroppen fungerar under stress, vad vi kan göra för att gå ner i varv mellan peakarna och hur vi kan få en bättre balans i hjärnan med hjälp av kroppen så kan vi skapa en mer hållbar arbetsmiljö. Det krävs egentligen inga storslagna förändringar, istället är det bättre att fokusera på små justeringar som kan göra stor skillnad.

Jag kan hjälpa er att öka välmåendet i teamet på följande sätt:

  • Hålla föreläsningar eller workshop inom tema hälsa
  • Coacha chefer och medarbetare individuellt eller i grupp
  • Processleda ett långsiktigt arbete för att skapa en mer hållbar arbetsplats

Målet är att ni ska lära känna er själva och varandra bättre så ni kan fortsätta lägga krutet på att växa, både som företag och som människor.

Kontakta mig så kan vi diskutera vad du och dina medarbetare behöver just nu.

Välkommen!