Hjärnkontakt hjälper företag att skapa starka, insiktsfulla medarbetare som är i harmoni med sitt vardagsliv och arbetsliv. Det gör vi genom att utbilda och vägleda inom hälsa ur ett helhetsperspektiv, där kropp och hjärna får samverka för optimal hälsa.

Basen är en grund som har formats under alla de år jag har jobbat med människor i förändring. Nyckeln är att förstå skillnaden mellan det som vi idag tycker är normalt och vad som egentligen är naturligt för oss.

De skattebefriade friskvårdstjänster jag erbjuder är:

  • Kurser avseende kost- och motionsrådgivning för hela personalen, men även med inslag av individuell rådgivning.
  • Mental träning som stresshantering
  • Stresshantering
  • Motionsrådgivning
  • Balansträning
  • Pausgympa
  • Stretching
  • Viktminskningskurs

Eftersom friskvårdstjänsterna inkluderar mental träning är det möjligt även för de som inte redan är aktiva att få en boost att komma igång, eller för stressade medarbetare att hitta sina verktyg för att hantera vardagen.

Hjärnkontakt är ansluten till ActiWay.

Varmt välkommen!