Processledning

Om alla springer åt olika håll, stressreaktioner är vardagsmat, sjukskrivningen är hög och det allmänna välmåendet är lågt så kan det behövas en mer långsiktig insats för att hjälpa chefer och medarbetare att hitta tillbaka till arbetsglädje och pålitliga resultat. Det krävs mer än en inspirationsföreläsning och det finns inte tid och kraft att åka på konferens och prata hälsa i flera dagar. Dessutom är det de små justeringarna som kan göra den stora skillnaden, dvs det är enklare att hitta förändring som håller i längden om man provar en liten sak i taget i sin vardag.

Jag hjälper er att:

  • inventera dagsläget
  • utbilda chefer och medarbetare i hur vi reagerar under långvarig stress
  • kommer med tips på enkla mentala och fysiska övningar för att reducera stress i kropp och hjärna
  • utvärdera och finjustera efter hand

Målet är att ni ska få en väl utrustad verktygslåda med fysiska och mentala verktyg, som var och en kan använda själva för att bidra till sitt eget och teamets välmående. Det ger bäst förutsättningar för ett bra resultat för företaget.

Varmt välkommen att höra av dig så kan vi diskutera hur jag kan hjälpa just ditt team och företag.